zbiory danych

Gotowe do wykorzystania w serwisach internetowych przydatne bazy danych.
Udostępniane w formacie MySQL, CSV, Excel.

kody pocztowe

Baza kodów pocztowych, PNA - Pocztowe Numery Adresowe, Zip Codes

autouzupełnianie formularzy

Użytkownik podaje kod pocztowy i na jego podstawie wypełniane są automatycznie pola miejscowość i województwo.
Im mniej rozbudowany formularz tym większa skłonność do jego wypełnienia!

weryfikacja poprawności formularza

Walidacja spójności wprowadzanych danych.

ustalanie odległości

Określanie odległości na podstawie adresu lub samego kodu pocztowego. Przydatne np. w serwisach sprzedażowych i towarzyskich, gdzie użytkownik określa w promieniu ilu km interesują go wyszukiwane przedmioty/inni użytkownicy.

agregacja, uzupełnianie danych

Uzupełnienie istniejących danych adresowych i przypisanie do regionów.

sprawdź dane

format danych


dane aktualne na: marzec 2016

cena bez danych geolokalizacyjnych: 600 zł netto (kraj)
cena bez danych geolokalizacyjnych: 160 zł netto (województwo)
cena z geolokalizacją: 1.000 zł netto (kraj)
cena z geolokalizacją: 280 zł netto (województwo)


odmiana imion

Odmiana imion polskich + płeć. W formie mianownika, wołacza i "prostej" (bez polskich znaków i małych liter).

przykład: "lukasz, Łukasz, Łukaszu; m"

rekordów: 332
cena: 50 zł netto


imieniny

wersja 1: po dwa imiona na dzień, w formie dopełniacza

przykład: "Rafała i Marcina"
cena: 30 zł netto

wersja 2: po trzy imiona na dzień, w formie dopełniacza

przykład: "Bożeny, Krystyny, Marka"
cena: 30 zł netto

wersja 3: pełna lista imion na dany dzień, w formie mianownika

przykład: "Antoni, Boleczest, Filip, Hortensja, Marcin, Rafał, Rafaela, Salomon"
cena: 30 zł netto

baza imienin dla imion, dni imienin dla danego imienia

przykład: "Rafał; 24.I, 20.VIm 24.X"
cena: 30 zł netto